منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

آنتالپی شیمی

آنتالپی شیمی

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از هابز تا هيوم)

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از هابز تا هيوم)

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از بنتام تا راسل)

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از بنتام تا راسل)

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع HACCP

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع HACCP

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

خرید ودانلود مقاله روغنها

خرید ودانلود مقاله روغنها

شرح خط تولید خوراک دام با ظرفیت 20 تن در ساعت

شرح خط تولید خوراک دام با ظرفیت 20 تن در ساعت

گروه محصول -> فایل های آموزشی

تحقیق در مورد مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف رقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 100     کد محصول :6582      حجم فایل:1,02 MB      نوع فایل :zipتحقیق به صورت ورد (word) وقایل ویرایش می باشد 
 
بخشی از تحقیق :

طهماسبی(1383) در پژوهشی به مقایسۀ اثرات تمرکز درونی توجّه بر اجرا و یادگیری یک مهارت منتخب فوتبال پرداخت. هدف اصلي این تحقيق، مقايسۀ اثرات توجّه دروني و بيروني بر عملكرد و يادگيري مهارت ضربه بغل پا در فوتبال بود. براي دستيابي به اين هدف، 28 نفر آزمودني پسر ثبت نام شده در یک مدرسه فوتبال با دامنه سني 1 ± 13 سال به­صورت داوطلبانه انتخاب شدند و پس از انجام پيش­آزمون، به­صورت تصادفي در دو گروه 14 نفره توجّه دروني و بيروني توجّه قرارگرفتند. آزمودني­ها پس از دريافت آموزش، پيرامون اجراي صحيح ضربه بغل پا از طريق ارائه الگوي مشاهده­اي و كلامي از سوي مربي، وارد مرحله اكتساب شدند نتایج نشان داد که توجّه بيروني در مقايسه با توجّه دروني در فرآيند يادگيري مهارت­ها به عملكرد و ياداري مؤثرتري مي­انجامد.

بادامی (1383) به مقایسۀ دستورالعمل توجّه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ پویا پرداخت. 30 نفر آزمودنی به­طور تصادفی انتخاب شدند و با دو دستورالعمل کانون توجّه درونی و بیرونی بر روی دستگاه تعادل­سنج قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دستورالعمل کانون توجّه بیرونی نسبت به توجّه درونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا مؤثرتر می­باشد.

مقدّم (1385) در تحقیقی به مقایسۀ اثر نوع دستورالعمل کانون توجّه بر اجرای تکلّیف تعادلی پرداخت. از آزمودنی­ها خواسته شد تا بر روی سطح سخت و صاف تعادل­سنج تحت سه شرایط توجّه درونی، بیرونی و کنترل ایستادند. نتایج، تفاوت معنی­داری بین دو دستورالعمل کانون توجّه درونی و بیرونی نشان ندادند.

در ادامه، مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینۀ تصویرسازی ذهنی:

دیسچیومز[1]و همکاران (1991) با اندازه­گیری هم­زمان شش پاسخ خاص اعصاب  خودمختار(ANS) در زمان تمرین ذهنی شوت­کردن، نشان دادند که پاسخ­های (ANS) مشابه با زمان تمرکز قبل شوت­کردن و یا در زمان نمایش مجدد ذهنی تکلّیف می­باشد.

تصويرسازي ذهني مي­تواند گاهي اوقات عملكرد حركتي را در انواع ورزش­ها بهبود بخشد. فلتز و لندرز (1983) در يك فراتحليلي براي بررسي 60 تحقيقي كه تمرين ذهني را با شرايط كنترل مقايسه كرده بودند، انجام دادند. آن­ها به بررسی 146 اندازه اثر پرداختند و ادّعا كردند كه تصويرسازي روي عملكرد، بيشتر از بي­تمريني اثر مي­گذارد ولي اثر آن كمتر از تمرين جسماني است. به­طور متوسط، اندازه اثرهاي تحقيقاتي كه از تكاليف شناختي استفاده كرده بودند، بيشتر بود. به­طوركلّي، شرايط تمرين شناختي عملكرد بهتري را نشان داد.

جیکبسون (1900) طی تحقیقی تأثیر تصویرسازی ذهنی برحرکت اندام را مورد بررسی قرار داد. نتیجۀ تحقیق وی نشان داد که تصاویر ذهنی باعث انتقال تکانه به عضلات درگیر در فعالیّت می­شوند.

اشمیت و همکاران (1962) به بررسی تأثیر تصویرسازی در تکالیف هماهنگی چشم و دست پرداختند. نتایج نشان داد گروهی­که با برنامه تصویرسازی این تکلّیف را انجام دادند نسبت به گروه کنترل پیشرفت داشتند.

وایتلی (1962) اوّلین محققی بود که به بررسی اثرات توانایی تصوّر بر روی اجرا پرداخت. آزمون وی شامل تصویرسازی آزمودنی­ها بود که پس ­از مشاهده 2 دقیقه­ای 12 شی که به­طور تصادفی در دو ردیف چیده شده بودند تا اشیاء را مرور و تمرین کنند و سعی کنند که اشیاء را در مکان صحیح خود قرار دهند. نتیجه نشان داد آزمودنی­هایی که توانایی تصوّر قوی­تری داشتند امتیاز بالاتری نیز به­دست آوردند. هم چنین همبستگی بالایی بین امتیازات آزمون اجرا واقعی فعالیّت پرتاب توپ در گروه تمرین ذهنی وجود داشت.

تحقیق وایتلی (1962) بررسی اثرات تمرین ذهنی و جسمی و ترکیب این­ دو بر روی بهبود اجرا پرداخت و تحقیق وی هر گروه آزمایشی 20 دقیقه تمرین به مدّت 12 روز انجام دادند. نتایج نشان داد که برتری اجرا در گروه­هایی که به­صورت تناوبی هر دو نوع تمرین ذهنی و جسمی (5 دقیقه تمرین ذهنی و 5 دقیقه تمرین بدنی) داشتند نسبت به گروه­هایی که فقط تمرین ذهنی یا تمرین جسمی هرکدام به مدّت 10 دقیقه به­طور جداگانه داشتند به اثبات رسید.

ریچاردسوندر سال 1964 در پژوهشی تمرین ذهنی درونی در مقایسۀ با تمرین ذهنی بیرونی در ورزشکاران که در رشته ژیمناستیک مشغول بودند، را مورد بررسی قرار داد که تمرین ذهنی کارآیی بیشتری نسبت به تمرین ذهنی بیرونی دارد.

میناس[2] (1978، 1980) در پژوهشی از آزمودنی­ها خواست تا تحت دو شرایط تمرین جسمانی و تمرین ذهنی، توپ را به سمت حلقه به­صورت توالی معینی پرتاب کنند. نتیجۀ به­دست آمده از این تحقیق نشان داد، تمرین ذهنی یادگیری توالی حرکت را تسهیل کرده (بعد شناختی) امّا تأثیر اندکی بر یادگیری حرکات پرتابی داشت (بعد حرکتی).

وایت[3] و همکاران (1979) تأثیر تمرینات ذهنی در فراگیری مهارت شنا را مورد تحقیق قرار دادند. در نهایت ترکیب تمرین ذهنی و تمرین بدنی موجب تسهیل یادگیری مهارت شنا شده بود.

جان لین[4] (1980) به بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی بر روی بازیکنان بسکتبال پرداخت. نتایج نشان داد گروهی که از تصویرسازی ذهنی نیز استفاده کرده بودند نسبت به گروهی­که فقط تمرین عملّی داشتند درصد پیشرفت بیشتری را نشان دادند.

فلتز و لندز (1983) در بررسی­های خود به این نتیجه رسیدند زمانی­که یادگیرنده­ها مقدار تمرین جسمانی بیشتری به تمرین ذهنی داشتند اجرا بهتری را نیز داشته هم چنین گروه تمرین ذهنی از گروه کنترل بهتر بودند.

فرود و سایداوی[5] (1986) طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند یک برنامه سه هفته­ای ترکیب تمرین ذهنی با تمرین بدنی در افرادی­که دچار انحراف غیرعادی ستون فقرات بودند رشد چشم­گیری داشتند.

دریسکل (1990) طی یک­سری تحقیقات به این نتیجه رسیدند که در افراد مبتدی اثر تمرین ذهنی روی یادگیری مهارت­های شناختی بیشتر از مهارت­های حرکتی است.

هارد و همکاران در سال 1991 در تحقیقی نشان دادند، زمانی­که از آزمودنی­ها خواسته شد تا با قلم، نقطه­گذاری دستی انجام دهند، افرادی­که تمرین جسمانی داشتند نسبت به آن­هایی که تمرین ذهنی و جسمانی به­طور متناوب انجام داده بودند ، اجرا بهتری داشتند.

هيرد و همكاران (1991) در يك مطالعۀ پيچيـده 12 گـروه آزمـودني را در دو تكليف پيگ بورد و تعقيب­سنج چرخان در هر تكليف 6 گروه را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج در دو تكليف متفاوت بود. در پيگ­بورد گروه تمرين جسماني صرف بالاترين عملكرد را داشت در حالي­كه در تكليف تعقيب­سنج چرخان گروه تركيبي (75 درصد تمرين جسماني و 25 درصد تمرين ذهني) داراي بالاترين عملكرد بود. آن­ها به اين نتيجه رسيدند كه براي يادگيري تمرين جسماني بر تمرين ذهني برتري دارد.

اورليك و همكاران (1992) به بررسي اثر تصويرسازي ذهني بر عملكرد كودكان 10-7 ساله پرداختند. در اين آزمايش، بازيكنان تنيس روي­ميز به 3 گروه تقسيم شدند. نتايج نشان داد كودكاني­كه از تصويرسازي ذهني استفاده كرده بودند، بهبود معني­داري در دقّت و كيفيّت ضربه­هاي خود در مقايسه با گروه كنترل داشتند. اين تحقيق نشان مي­دهد كه تمرين تصويرسازي ذهني مي­تواند براي كودكان هم سودمند باشد. اين امر مي­تواند فرصت مناسبي را براي يادگيري مهارت­هاي ذهني در سنين اوّليّه فراهم نمايد و در نهايت كودكان كنترل بيشتري روي سرنوشت خود به­دست خواهند آورد. با اين­حال براي رسيدن به نتايج دقيق­تر لازم است تحقيقات بيشتري روي كودكان انجام شود.

اپستین (1992) تحقیقی بر روی مهارت پرتاب نیزه انجام داد. گروه اوّل از تصوّرات بیرونی و گروه دوّم از تصوّرات درونی استفاده کردند، گروه سوم کنترل بودند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج مشخص شد که اختلاف معنی­داری بین این سه گروه وجود ندارد.

گرویوز در سال 1992 تحقیقی در مورد "کاهش زمان عکس­العمل با تمرین ذهنی" انجام داد. نتایج نشان داد که تمرین ذهنی عمدّتاً می­تواند روی زمان عکس­العمل مؤثر باشد، زیرا یک فعالیّت شناختی قوی است که می­تواند مستقیماً بر روی سیستم حافظه اثر بگذارد و در فرآیند پاسخ مؤثرتر است.

آنه ايساك[6] (1992) تحقيقي را در خصوص بررسي اثر تمرين ذهني بر مهارت­هاي ورزشي انجام داد. وی معتقد است كه اغلب تحقيقات قبلي اثرات مثبت مرور ذهني را نشان داده بودند. ولي تحقيقات پیشین در شرايط واقعي ورزش و با استفاده از آزمودني­هايي كه مهارت­هاي واقعي ورزشي را به جاي تكاليف حركتي آزمايشگاهي آموخته بودند، استفاده نشده ­بود. ايساك فرضيه­اي را كه آيا افرادي­كه تصويرسازي و كنترل بهتري بر تصاوير خود دارند، عملكرد بهتري خواهند داشت؟ را مورد آزمايش قرار داد. ايساك 78 آزمودني را مورد آزمون قرارداد و به ترامپولين­بازان مبتدي و با تجربه و همچنين به 2 گروه آزمايشي و كنترل تقسيم نمود. او همچنين آزمودني­ها را به تصويرسازان برتر و مبتدي براساس سطح مهارت اوّليّه آ­­ن­ها طبقه­بندي نمود. هر دو گروه 3 مهارت را در يك دوره 6 هفته­اي تمرين كردند. پايان كار براي آزمايش­گر، نامعلوم بود. گروه آزمايشي مهارت را به طور جسماني 5/2 دقيقه پس از 5 دقيقه تمرين ذهني تمرين كردند. نهايتاً 5/2 دقيقه تمرين جسماني بعد از تمرين ذهني در برنـامه گنجانده شد. گـروه كنترل 5/2 دقيقه به تمرين مهارت به صورت جسماني پرداختند، سپس 5 دقيقه به انجام يك تكليف ذهني مثل حل مسائل رياضي و بازي پازل كه ماهيّت انتزاعي داشت، پرداختند. سپس 5/2 دقيقه زمان بيشتر روي مهارت موردنظر به­صورت جسماني صرف كردند. نتايج نشان داد كه، تصويرسازان برتر و مبتدي تفاوت معني­داري داشتند. قابليّت مهارت اوّليّه هردوگروه مبتدي و با تجربه يكسان بود، گروه تصويرساز برتر، بهبود معني­دارتري از گروه تصويرساز مبتدي نشان داد. به­علاوه، يك تفاوت معني­داري بين گروه­هاي آزمايشي و كنترل وجود داشت. گروه آزمايشي به­طور طبيعي، بهبود معني­دارتري ازگروه كنترل داشت. اين تحقيق ادعا مي­كند كه با توجّه به سطح مهارت (مبتدي و با تجربه) سودمندي تصويرسازي بينايي به اثبات رسيد.

بلایر در سال 1993 تأثیر تمرینات ذهنی را بر روی بازیکنان مبتدی و ماهر مورد بررسی قرار دادند که بعد شش هفته تمرین به هر دو گروه مبتدی و ماهر در گروهی که ترکیب تمرین ذهنی با بدنی داشتند، پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه­ای داشتند.

 دیکیتای و همکاران 1994در بررسی­های خود، فعالیّت شدید مناطق پوستی و زیرپوستی را مشاهده کردند که مربوط به آمادگی حرکتی آزمودنی­هایی بود که به­طور ذهنی یک تکلّیف گرفتن و دریافت­کردن با دست را انجام می­دادند.

دريسکل و همكاران (1994) به بررسي اين سؤال پرداختند كه آيا تمرين ذهني باعث افزايش عملكرد مي­شود؟ نتايج نشان داد كه تمرين ذهني اثر مثبت و معني­داري برعملكرد دارد ولي اندازه سودمندي آن تحت تأثير نوع تكليف، فاصله يادداري بين تمرين و عملكرد و طول يا مدّت مداخله تمرين ذهني تغيير مي­يابد.

مارتـين و هال (1995) تحقيقي انجام­ دادند كه طي آن 39 گلف­باز مبتدي را به گروه تصويرسازي و گروه كنترل تقسيم نمودند. در 3 جلسه هر دو گروه آموختند كه چگونه به توپ ضربه بزنند. گروه تصويرسازي در يك جلسه تمرين تصويرسازي طراحي شده مهارت خاص گلف شركت كردند. گروه تصويرسازي در مقايسه با گروه كنترل زمان بيشتري صرف تمرين تكليف ضربه­گلف نمودند. به­علاوه، آزمودني­ها درگروه تصويرسازي ذهني­انتظار واقع­ بينانه­تري از خود داشتند، اهداف بالاتري براي دستيابي تعيين كردند، و از برنامه­هاي تمريني خود در خارج از جلسات آزمايشي طرف­داري كردند.

اتنير [7]و لندرز (1996) به بررسي متغيرهاي كاربردي مؤثر بر اثربخشی تمرين ذهني پرداختند. آن­ها مي­گويند: علي­رغم وجود شواهدي در تأييد سودمندي تمرين ذهني در عملكرد (فلتز و لندرز 1983)، پارامترهايي ­كه دوره تمرين ذهني را تعيين مي­كند، به­طور منظّم بررسي نشده است. نتيجه­ای كه به­دست آمد، نشان داد ترتيب ارائه تمرين ذهني و تمرين جسماني به­طور معني­داري عملكرد را تحت تأثير قرار مي­دهد. يعني گروه­هايي كه ابتدا تمرين ذهني داشتند، عملكردشان نسبت به گروه­هايي كه ابتدا تمرين جسماني دريافت كرده بودند پيشرفت بيشتري نشان دادند و هم­چنين مدّت زمان تمرين ذهني نيز مؤثر بوده يعني 1 تا 3 دقيقه بهتر از 5 تا 7 دقيقه به بهبود عملكرد انجاميد.

فلتز، لندرز (1983) و تلنر و همکاران (1998) اعلام کردند که تمرین ذهنی در تکالیف شناختی در مقایسۀ با تکالیف حرکتی و قدرتی مؤثرتر است و هم چنین افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی بهتر از این تکنیک سود می­برند. به گفتۀ آن­ها تمرین ذهنی صرف نمی­تواند به اندازه تمرین جسمانی مؤثر باشد ولی ترکیب تمرین ذهنی و تمرین جسمانی از هردو­ به تنهایی بهتر است­. در آزمايش اخير كه توسط رور و همكاران (1999) انجام شد، 6 پاسخ خاص سيستم اعصاب خودمختار كه به مرور ذهني مربوط است، يافت گرديد كه به موجب آن عملكرد ورزشي افزايش مي­يابد. تكليف اندازه­گيري شده در هر گروه بر اساس قابليت آن­ها در دريافت سرويس و پاس به هم­بازي خود در ورزش واليبال بود. آزمايش­گر تغيير سيستم اعصاب خودمختار را در طول مهارت حركتي و در طول جلسات تمرين ذهني اندازه­گيري كرد. پارامترهاي سيستم اعصاب خودمختار اندازه­گيري شده عبارت از: پتانسيل و مقاومت پوست، درجه حرارت پوست و اختلاف گرما، ضربان قلب لحظه­اي و تواتر تنفس بودند. تفاوتي در مهارت بين گروه تصويرسازي­ وگروه­ كنترل وجود داشت كه ­گروه تصويرسازي بهتر بود. به علاوه، تفاوت واضحي بين پيش­آزمون و پس­آزمون در گروه كنترل يافت نشد. اين تحقيق نشان داد كه تصويرسازي ذهني باعث الگوي خاص پاسخ خودمختار گرديد. اين پاسخ ها عبارت از: كاهش دامنه، دوام كوتاه­تر و منفي پتانسيل پوست بود. گروه تصويرسازي به عنوان پیامد سيستم اعصاب خودمختار عملكرد بهتري داشتند. رور پيشنهاد كرد كه تصويرسازي ذهني ممكن است در تمرين واقعي به ساخت طرح­واره­اي كه مي­تواند بدون تفكّر بازسازي شود، كمك نمايد. تصويرسازي ذهني تنها عملكرد ورزشي را افـزايش نمي­دهد، بلكه انگـيزش بيروني را هم افزايش مي­دهد.

هاردی و کالو در سال 1999 بیان کردند که تصویرسازی بینایی درونی در تکالیف هدف­مند در مکان­یابی دقیق فضایی هدف بسیار نقش مهمّی دارد.

برهان[8] و همکاران (1999) نشان دادند که تمرینات ذهنی ­در مراحل اولیّه یادگیری (مرحله کلامی- شناختی) بیشترین تأثیر را دارد و یک ارتباط معکوس بین سطح تجربه و اثربخشی تمرین ذهنی وجود دارد. 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2        

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق......................................................................................................... 6        

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق....................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق.............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 12

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 14

کانون توجّه............................................................................................................................ 19

شیوه­های توجّه....................................................................................................................... 19

ویژگی­های توجّه..................................................................................................................... 20

 

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه


         

هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت............................................................................................................... 22

رابطه توجّه و سطح مهارت...................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا................................................................................................................... 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه.............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن.............................................................................. 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی.................................................................................................... 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی........................................................................ 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی............................................................................................... 39

تحقیقات مربوط به توجّه.......................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی....................................................................................... 53

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه


    

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 64

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 67

روش تحقیق........................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................. 68  

روش اجرای تحقیق................................................................................................................. 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................ 75

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
آنتالپی شیمی

آنتالپی شیمی

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:28903
آنتالپی شیمی آنتالپی  گرمای جذب شده بوسیله واکنشی که در فشار ثابت انجام می‌گیرد برابر با تغییر آنتالپی است. آنتالپی ، همانند انرژی داخلی ، تابعی از حالت سیستم و مستقل از راهی است که به آن حالت می‌رسد. یعنی تابع حالت و یک کمیت شدتی است. متنی که در بالا خواندید بخشی از مطلب 7 صفحه ای ما در رابطه با آنتالپی شیمی می باشد.   اگر به دنبال مطلب کامل و پویایی در این رابطه هستید و اگر می خواهید آنتالپی شیمی رو خوب یادبگیرد و اگر می...
دستور العمل اجرایی آئین نگارش و مکاتبات اداری در سیستم اتوماسیون اداری

دستور العمل اجرایی آئین نگارش و مکاتبات اداری در سیستم اتوماسیون اداری

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:28899
 مقاله دستور العمل اجرایی آئین نگارش و مکاتبات اداری در سیستم اتوماسیون اداری با عناوین ذیل جهت دانلود       مقدمه فصل اول - کليات تعاریف اصول عمومی و فنی مکاتبات فصل دوم - اجزای مکاتبات اداری اجزاء نامه و نحوه تنظیم آن اجزاء گزارش و نحوه تنظیم آن اجزاء دستورالعمل و نحوه تنظیم آن اجزاء بخشنامه و نحوه تنظیم آن فصل سوم - حدود اختيارات ، عدم استفاده از عناوین غیر...
تعریف سند و انواع سند

تعریف سند و انواع سند

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:28898
مقاله تعریف سند و انواع سند با عناوین ذیل جهت دانلود                سند از دیدگاه حقوق اسلامی سند از دیدگاه قوانین مالی ایران سند از دیدگاه اصول حسابداری سند از دیدگاه قانون سازمان اسناد ملی ایران سند از دیدگاه علم کتابداری انواع سند از نظر چرخه زندگی انواع سند از نظر ارزش انواع سند از نظر اعتبار قانونی انواع سند از نظر درجه حساسیت انواع سند از حیث محتوا و موضوع اسناد...
دانلود مجموعه تمرین های سی پلاس پلاس / c++

دانلود مجموعه تمرین های سی پلاس پلاس / c++

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:28895
این مجموعه شامل برخی از تمارین بسیار مهم زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c++ می باشد به گونه ای که اگر سوال مدنظر شما در تمارین نام برده زیر حتی وجود نداشته باشد ولی شیوه و راه حل ها ی مهمترین مسائل این زبان در این تمرین ها موجود می باشد که شما میتوانید با یادگیری آن به صورت پروژه محور به حل مسائل به غبر از این مسائل بپردازید. تمرین های موجود در این برنامه شامل موارد زیر می باشد : 1-2 : برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی گرفته و آنها را در...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

خرید ودانلود مقاله با موضوع خط تولید شیر

خرید ودانلود مقاله با موضوع خط تولید شیر

خرید ودانلود مقاله با موضوع خط تولید شیر

حجم:1374KB | بازدید :442

خط تولیـــــد شیر  مقاله با موضوع " خط تولید شیر "  که در 20صفحه جمع آوری شده  که دارای مطلب مفید در رابطه با موضوع می باشد و ویژه دانشجویان و دانش آموزان برای ارائه فعالیت کلاسی می باشد.   توضیحات  تکمیل کننده : محصول ارائه شده شامل دو فایل می باشد...

خرید ودانلود گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن

خرید ودانلود گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن

خرید ودانلود گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن

حجم:1359KB | بازدید :432

گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن ویژه دانشجویان صنایع غذایی گزارشکار" کارخانه آرد والسی" مناسب برای دانشجویان برای ارائه گزارشکار کار آموزی یا کار ورزی به ویزه دانشجویان صنایع غذایی این فایل گزارشکار کامل بوده و شامل : - صفحه ای مستقل و کامل  بسم الله...

چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

حجم:944KB | بازدید :438

چرخه سوخت هسته ای   اگر در رابطه با چرخه سوخت هسته ای مطلب می خواهید این تحقیق 90 صفحه ای بسیار کامل و پویا می باشد که بطور کامل در رابطه با موضوع پرداخته است که می توانید از آن برای فعالیت تحقیقاتی خود استفاده نمایید.   توضیحات در مورد فایل...

تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

حجم:521KB | بازدید :623

تحقیق با موضوع باران   اگر به دنبال تحقیق پر محتوا باموضوع باران برای یادگیری و ارائه به عنوان فعالیت کلاسی هستید این تحقیق مناسب می باشد در اینجا فایل تحقیقاتی با موضوع باران وجود دارد که بسیارپرمحتوا می باشد و در 42 صفحه بطور کامل در رابطه با موضوع پرداخته است و...

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

حجم:422KB | بازدید :817

 پاورپوینت  بسته بندی مواد غذایی پاورپوینت " بسته بندی مواد غذایی "  که در 42 اسلاید طراحی شده و از لحاظ محتوا کامل و جامع می باشد و برای دانشجویان و دانش آموزان برای ارائه فعالیت کلاسی مناسب می باشد. وضعیت فایل چگونه می باشد ؟  پاورپوینت از لحاظ محتوا...

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با مو ضوع بسته بندی مدرن مواد غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با مو ضوع بسته بندی مدرن مواد غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با مو ضوع بسته بندی مدرن مواد غذایی

حجم:385KB | بازدید :431

بسته بندی مدرن مواد غذایی فایل تحقیقاتی با موضوع " بسته بندی مدرن مواد غذایی " که بصورت جامع و کامل در 94 صفحه به موضوع پرداخته است و مناسب برای دانشجویان و دانش آموزان برای ارائه به عنوان فعالیت کلاسی می باشد . ویژه دانشجویان صنایع غذایی . آیا فایل تحقیقاتی از...

بررسی رفتار اکسیداسیون

بررسی رفتار اکسیداسیون

بررسی رفتار اکسیداسیون

حجم:351KB | بازدید :255

بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (fgm) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز سرامیک   اگر به دنباله مقاله تخصصی با منابع موثق و محکم می باشید که موضوع آن در این رابطه می باشد این مقاله مناسب می باشد.   - مخصوص ارائه فعالیت...

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

حجم:311KB | بازدید :354

نقش فناوری نانـو در صنایع غذایی فایل تحقیقاتی با موضوع " فناوری نانو در صنایع غذایی "  ، فایل تحقیقاتی جامع و کامل که به درستی به موضوع پرداخته است و مناسب برای دانشجویان به ویژه دانشجویان صنایع غذایی و نانو می باشد. این فایل مناسب برای چه کسانیست ؟ این فایل...